Start » Aktualności » 2007 » Projekt PZHKPKA wyprowadzenia z kryzysu Toru Wyścigowego na Służewcu

Projekt PZHKPKA wyprowadzenia z kryzysu Toru Wyścigowego na Służewcu

data publikacji: 31.12.2007, 15:13  |  autor: elwira   |  liczba komentarzy: 0

Przedstawiamy projekt Grzegorza Konarskiego opracowany w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej, który został przedstawiony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markowi Sawickiemu.

 

Projekt Grzegorza Konarskiego i PZHKPKA

 

      W uzgodnieniu z Polskim Związkiem Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej przedstawiam Panu Ministrowi projekt wyprowadzenia z głębokiego kryzysu organizacyjnego i finansowego Toru Wyścigowego na Służewcu.

     Moje generalne założenie:  organizatorem wyścigów jest Polski Kub Wyścigów Konnych, który prowadzi je  samodzielnie lub  przez siebie powołaną spółkę. To rozwiązanie umożliwi Klubowi szybkie, nawet w miesiącu styczniu, wyłonienie  [ w drodze przetargu lub indywidualnych negocjacji]  operatora przyjmującego wzajemne zakłady [ sprzedaż wyników]. Umowa ta ma być wieloletnia.

    Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wpływy jakie uzyskuje się ze sprzedaży wyników nie pokrywają kosztów związanych z nagrodami i organizacją wyścigów. Szczególnie będzie to występowało w sposób drastyczny w pierwszych dwóch, trzech latach kiedy to wpływy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z tytułu dwu procentowych odpisów z obrotów Totalizatora będą stanowiły stosunkowo niewielkie kwoty. Aby rozwiązać bieżące problemy finansowe związane z organizacją wyścigów Polski Klub Wyścigów Konnych  powinien zaciągnąć długoletni kredyt hipoteczny, zabezpieczając go częścią działki nie objętej  Nadzorem Konserwatora Zabytków.

    Problemy finansowe związane z bezpośrednią organizacją wyścigów to niestety nie jedyne problemy dzisiejszego Służewca, stan infrastruktury, jaka znajduje się na Służewcu nie tylko uniemożliwia racjonalne prowadzenie treningu [stan toru roboczego], ale również stwarza poważny problem  z dopuszczeniem obiektu do organizacji imprezy masowej [stan trybun i infrastruktury związanej z pobytem ludzi]. Trybuny muszą być bardzo poważnie zmodernizowane, aby gracze i widzowie mogli  bezpiecznie i przyjemnie przebywać na terenie wyścigów.

   Aby pozyskać środki finansowe na zabezpieczenie powyższych potrzeb, jeśli nie w całości to przynajmniej w znacznej części, proponuję wydzierżawić na okres 30 lat dwie odrębne  działki  nie objęte nadzorem Konserwatora Zabytków, o łącznej powierzchni 1,5ha, a stanowiące teren nie konieczny do organizacji wyścigów.

  

 Uwagi dodatkowe:

1.     O ile PKWK organizowało by wyścigi po przez  spółkę to uważam że najlepiej by było aby była to spółka akcyjna, której udziałowcami mogłyby być przede wszystkim osoby prawne i fizyczne związane z hodowlą i wyścigami, ma to na celu między innymi zabezpieczenie przed takimi nieprawidłowościami jakie miały miejsce kiedy spółka „Służewiec Tory Wyścigów Konnych”  organizowała wyścigi.

2.     Mocną stroną powyższego projektu jest to, że już w niedługim czasie może pójść czytelny przekaz  do środowiska hodowlano wyścigowego, że nie tylko  sezon wyścigowy 2008 się odbędzie, ale i perspektywy na przyszłość są optymistyczne, a to powinno nie tylko zahamować wyprzedaż koni, ale wręcz zachęcić hodowców do krycia klaczy.

3.     Za słabą stronę tego projektu uważam to, że jest on  uzależniony od woli politycznej Ministerstw : Skarbu i Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotyczy to kwestii związanych z zaciągnięciem kredytu i dzierżawy 1.5ha gruntów, oraz od wykładni prawnej czy Klub może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na organizacji wyścigów lub   czy Klub może wchodzić w spółkę organizującą wyścigi.

4.     Zagospodarowanie pozostałych powierzchni nie koniecznie potrzebnych do racjonalnego prowadzenia treningu i wyścigów powinno iść w kierunku sportu i rekreacji, ale powinno być to przedmiotem osobnego studium w porozumieniu z władzami dzielnicy i miasta  w celu wyboru piorytetu najbardziej właściwego dla tego rejonu miasta i dzielnicy.

 

Grzegorz Konarski