Start » Aktualności » 2014 » List otwarty Tomasza Kwiatkowskiego do Rady PKWK

List otwarty Tomasza Kwiatkowskiego do Rady PKWK

data publikacji: 18.10.2014, 20:07  |  autor: elwira   |  liczba komentarzy: 6

Fot: Finisz.pl

Członkowie Rady PTWK 

w/m

 

 Szanowni Państwo!

 

Będąc osobą, która już 3 razy ratowała perłę Warszawy, którą jest tor wyścigowy zaprojektowany przez Zygmunta Plater – Zyberka, czuję się upoważniony i zobowiązany do zabrania głosu w chwili zaistnienia kolejnego kryzysu, wywołanego wygraniem konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych przez Panią Agnieszkę Marczak i bezprawnym oporem Ministra Rolnictwa w tym względzie.

Jest on równie poważny, jak tamten z 2000 roku, choć z innych powodów.

 Wówczas grupa macherów różnej proweniencji usiłowała sfrymarczyć tereny niszcząc obiekt, a tor miał być przeniesiony pod Grójec, dzisiaj jakaś klika mniej czytelna i widoczna zmanipulowała Ministra Sawickiego do złamania prawa z oczywistą szkodą dla hodowli, wyścigów i pięknego kompleksu architektonicznego.

W sytuacji skandalicznego pełnienia funkcji Prezesa przez 2 ostatnie kadencje Rada PKWK ogłosiła konkurs na to stanowisko, przeprowadziła go w sposób jawny i przejrzysty, przy pełnej aprobacie zasad i warunków przez Ministra Sawickiego, który wykonując przecież z mocy ustawy nadzór nad Klubem (art. 4 ustawy) nie zgłosił żadnych uwag, ani zastrzeżeń.

 Dotychczasowy Prezes, kompletnie skompromitowany, wprawdzie zakwalifikował się do II etapu konkursu, ale już tam uzyskał wielce zasłużone 0 głosów, co świadczy o pełnej dyskwalifikacji w ocenie środowiska.

W sytuacji tej przeprowadzenie kombinacji, w wyniku której zausznik skompromitowanego prezesa zostaje pełniącym obowiązki Prezesa, a skompromitowany prezes zajmuje stanowisko i wynagrodzenie dotychczasowego zausznika jest niewiarygodnym skandalem, jawnie korupcyjnym, połączonym z zaborem mienia społecznego.

Natomiast umowa o pracę zawarta przez dotychczasowego zausznika, jako osobą z woli Ministra Sawickiego pełniącego obowiązki Prezesa z dotychczasowym przegranym Prezesem, sprowadzająca się do wymiany stanowisk i zapewnienia profitów osobie skompromitowanej i zdyskwalifikowanej przez Radę – jest nieważna z mocy prawa w postaci art. 8 k.p.

Polskie prawo pozytywne nie pozwala nikomu na kpiny z zasady przestrzegania dobrych obyczajów, przyzwoitości, uczciwości i lojalności wobec podatników, których wysiłek podatkowy nie może stanowić przedmiotu szachrajstw, nawet w porozumieniu, czy przy akceptacji urzędującego ministra (exemplum: Sławomir Nowak, Zbigniew Chlebowski i.t.d.).

W tej sytuacji Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ma obowiązek stanowczo przeciwdziałać łamaniu prawa i wyegzekwować praworządność, bowiem prawo nie może ustępować przed bezprawiem.

 Proszę pamiętać, że jesteście Państwo Radnymi wybranymi przez Ministra, który wyboru dokonał świadomie, odpowiedzialnie i profesjonalnie i już choćby z tego powodu nie powinien wyboru Rady dezawuować, bo naraża się na śmieszność.

 Niemniej jednak nie wyczerpuje to kwestii.

 Minister – jeśli ma taką potrzebę – może się ośmieszać, czy nie wyciągać żadnych praktycznych wniosków z afer typu „taśmy Serafina”, prawa Mu jednak szargać nie wolno!

 Podstawową zasadą państw praworządnych (w Polsce art. 2 i 7 Konstytucji RP) jest, iż obywatelowi wolno wszystko,. Co nie jest prawem zakazane, natomiast organowi władzy publicznej – odwrotnie – wolno jedynie to, co jest wyraźnie prawem dopuszczone.

 Żaden przepis obowiązującego w Polsce prawa nie upoważnia Ministra Sawickiego do sabotowania decyzji Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w sprawie powołania Prezesa.

W szczególności przepisu takiego nie zawiera ustawa z 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych.

 Art. 9 ust. 1 jest jednoznaczny: na wniosek Rady Minister powołuje i odwołuje Prezesa.

 Przepis nie przewiduje żadnych innych możliwości, ani wyjątków.

Jest to rozwiązanie polskiemu systemowi prawnemu znane. Na przykład taki sam jest tryb powoływania przez Prezydenta sędziów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa.

Rady nie powinno w tej chwili interesować, którzy krętacze, czy kombinatorzy i w jaki sposób uzyskali stanowisko Ministra jaskrawo sprzeczne z prawem?

Rada powinna jednoznacznie i stanowczo podtrzymać stanowisko zgodne z prawem, a nie rozważać, jak zaakceptować bezprawie.

Oczywiście, spodziewać się można, czy, niestety. Należy, że te same osoby, które wprowadziły Ministra Sawickiego w tak niezręczną i ośmieszającą sytuację, będą teraz działać, aby trwał On w uporze.

Można, czy należy zakładać, że będą próby nacisków przede wszystkim na osoby zależne od resortu (dyrektorzy stadnin?), czy inne zabiegi mające na celu rozbicie jedności Rady.

Już słyszałem niepoważne argumenty o kolejnych kandydaturach z konkursu.

Przypominam, że osoba druga w każdych zawodach, to tylko pierwszy przegrany. Nic więcej.

Rada w konkursie wybrała Prezesa, a nie grono osób, wśród których bezprawnie grzebaliby resortowi urzędnicy.

Decyzja Państwa była słuszna, zgodna z prawem, a tryb wyboru transparentny i niekwestionowany.

Uważam, że powinniście Państwo jednomyślnie jak najszybciej podjąć uchwałę wzywającą Pana Ministra do wykonania obowiązującej ustawy i powołanie wybranego Prezesa w osobie Pani Agnieszki Marczak.

Wszak chodzi o przestrzeganie prawa, szacunek wobec podstawowych zasad demokracji, szacunek wobec Swojej funkcji i Siebie samych.

 

Z poważaniem

 

Tomasz Kwiatkowski