Start » Aktualności » 2016 » Nabór chętnych na staż stypendialny Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych (IFHRA)

Nabór chętnych na staż stypendialny Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych (IFHRA)

data publikacji: 30.11.2016, 09:55  |  autor: elwira  |  źródło: PKWK   |  liczba komentarzy: 0

Fot: Finisz.pl

Polski Klub Wyścigów Konnych uprzejmie informuje o rozpoczęciu wstępnego naboru osób zainteresowanych odbywaniem stażu stypendialnego Międzynarodowej Federacji Szkół Wyścigowych (IFHRA). 

Zaproszenie kierowane jest w szczególności do:

– hodowców i innych osób związanych z hodowlą koni wyścigowych,

– trenerów koni wyścigowych,

 – jeźdźców koni wyścigowych,

– pracowników obsługi stajni wyścigowych,

– sędziów wyścigowych,

– pracowników administracyjnych związanych z wyścigami konnymi.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

- być w wieku 18-29 lat,

- posiadać ważny paszport oraz mieć możliwość ubiegania się o wizę, która może być wymagana przez państwo przyjmujące na staż stypendialny,

- posiadać pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową albo uprawnienia do dosiadania koni, trenowania koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego albo posiadać wykształcenie w zakresie zootechniki lub weterynarii lub rolnictwa, 

- posiadać dobrą znajomość języka państwa przyjmującego na staż stypendialny, umożliwiającą efektywną komunikację z mentorem,

- mieć możliwość odbywania stażu stypendialnego przez okres do 8 tygodni w terminie wskazanym przez mentora.

Osoby zainteresowane odbywaniem stażu stypendialnego IFHRA proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres j.majewska@pkwk.org w terminie do dnia 15 grudnia br. Zgłoszenie powinno zawierać dane kandydata oraz CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych warunków. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń Polski Klub Wyścigów Konnych w terminie do 31 grudnia br. wyłoni jedną osobę, której kandydatura zostanie rekomendowana IFHRA do przyznania stypendium. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmie IFHRA w lutym 2017 r.