Start » Aktualności » 2017 » Rada dyskusyjna

Rada dyskusyjna

data publikacji: 18.02.2017, 18:40  |  autor: elwira  |  źródło: BP MRiRW   |  liczba komentarzy: 45

SK Białka 2016

Fot: Finisz.pl
SK Białka 2016

Wiosną 2016r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał do życia Radę ds. hodowli koni. Na  pierwszym posiedzeniu 16 maja 2016 podzielono ją na 6 zespołów, a zadaniem Rady miało być wypracowanie kompleksowego programu hodowli koni w Polsce.

Zespół ds. koni arabskich pracuje pod przewodnictwem  prof. Krystyny Chmiel, a zespół ds. rozwoju hodowli koni pełnej krwi i ras szlachetnych pod przewodnictwem  prof. Mariana Kaproń.


Z informacji uzyskanych w MRiRW wynika, że zgodnie z zarządzeniem nr 12 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Rady do spraw hodowli koni, prace Rady polegają w głównej mierze na dyskusji na temat sytuacji w hodowli koni w Polsce, określeniu zagrożeń rozwoju dla tego kierunku oraz formułowaniu zaleceń dla działań naprawczych.

Podczas posiedzenia zespołu ds. koni arabskich oraz zespołu ds. rozwoju hodowli pełnej krwi i ras szlachetnych poruszano szereg zagadnień związanych m.in. z wprowadzeniem zmian w organizacji hodowli koni, określeniem współdziałania i roli hodowli państwowej oraz roli hodowli prywatnej, a także koniecznością obserwowania sytuacji rynku światowego w hodowli koni.

Ponadto poddano pod dyskusję obecnie realizowany program hodowli koni czystej krwi arabskiej w Polsce, przeanalizowano jego podstawowe założenia, strategię hodowlaną, wzorzec rasy, metody oceny wartości użytkowej oraz zagrożenia dla programu. Dyskutowano również na temat cech charakterystycznych hodowli koni pełnej krwi, warunków ekonomicznych i społecznych hodowli koni pełnej krwi w Polsce oraz możliwości działań na rzecz rozwoju hodowli koni pełnej krwi angielskiej.

Do tej pory nie powstał nowy program hodowli dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej. Jednakże wszelkie ustalenia wynikające z prac Rady zmierzają w kierunku przygotowania strategii hodowli koni w Polsce oraz stworzenia „Narodowego programu hodowli koni w Polsce”.

Nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać na efekty prac Rady.

 

 

Lista członków Rady