Start » Konkursy » Czempionaty młodych jeźdźców » 2013 » Czempionat Młodych Jeźdźców PTWiHKPKA

Czempionat Młodych Jeźdźców PTWiHKPKA

data publikacji: 07.05.2013, 15:45  |  autor: elwira  |  źródło: wyscigi-konne.org   |  liczba komentarzy: 0

Fot: Finisz.pl

Polskie Towarzystwo Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej, obchodzące w tym roku dwudziestolecie istnienia, w porozumieniu z Totalizatorem Sportowym - Oddział Wyścigi Konne, objęło patronatem wszystkie gonitwy uczniowskie w sezonie 2013, które będą rozegrane na służewieckim torze.

Celem PTWiHKPKA jest aktywne promowanie uczestnictwa młodych jeźdźców w gonitwach, poprzez dodatkowe nagrody rzeczowe lub/i finansowe. 

Pierwsza gonitwa odbędzie się 12 maja o godz. 16:00 (program gonitw) Wystartuje 7 trzyletnich koni trzeciej grupy w siodle ambitni jeźdźcy młodego pokolenia: Magdalena Szabla, Jan Kołakowski, Luba Grigorieva, Artur Kupczyński, Błażej Giedyk, Karolina Kamińska i Kamil Grzybowski.

Zwycięzcy gonitwy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami.

Wszystkie gonitwy będą objęte specjalnym systemem punktacji, który pozwoli wyłonić najskuteczniejszego jeźdźca i przyznać mu tytuł czempiona młodych jeźdźców.

Regulamin konkursu Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej dla młodych jeźdźców

1. Organizatorem konkursu dla młodych jeźdźców jest Polskie Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej.

2. Celem konkursu jest wspieranie młodych adeptów sztuki jeździeckiej oraz zachęcanie właścicieli i trenerów koni wyścigowych do promocji młodych, utalentowanych jeźdźców poprzez szerszą niż dotychczas ich prezentację podczas rozgrywanych gonitw.

3. W konkursie biorą udział wszyscy jeźdźcy uczestniczący w gonitwach uczniowskich objętych honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej rozgrywanych na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec.

4. W konkursie zastosowanie ma następujący system przyznawania punktów:
1) za zajęcie przez konia pierwszego miejsca w gonitwie – 20 punktów;
2) za zajęcie przez konia drugiego miejsca w gonitwie – 12 punktów;
3) za zajęcie przez konia trzeciego miejsca w gonitwie– 8 punktów;
4) za zajęcie przez konia czwartego miejsca w gonitwie – 6 punktów;
5) za zajęcie przez konia piątego miejsca w gonitwie– 4 punkty;
6) za zajęcie przez konia szóstego miejsca w gonitwie – 2 punkty;
7) za zajęcie przez konia siódmego oraz kolejnych miejsc w gonitwie – 1 punkt.

5. W przypadku miejsc zajętych przez konie łeb w łeb, punkty za zajęte miejsce nie podlegają podziałowi, lecz są przyznawane zgodnie z zajętymi miejscami określonymi w oficjalnym technicznym wyniku gonitwy.

6. Konkurs wygrywa jeździec, który zdobędzie największą liczbę punktów.

7. Zasada określona w ust. 1 ma zastosowanie również w przypadku zdobycia takiej samej najwyższej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników konkursu.

8. Zwycięscy konkursu zostanie przyznana nagroda pieniężna lub rzeczowa.

9. Nagrody mogą zostać przyznane również uczestnikom konkursu, którzy zajmą kolejne miejsca w ostatecznej klasyfikacji.

10. Właścicielowi konia, który najwięcej razy weźmie udział w gonitwach objętych honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej przyznane zostanie wyróżnienie.

11. Zasada, określona w ust. 10 będzie miała zastosowanie również w przypadku uczestnictwa w gonitwach różnych koni tego samego właściciela.

12. Trenerowi konia, który najwięcej razy weźmie udział w gonitwach objętych honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej przyznane zostanie wyróżnienie.

13. Zasada, określona w ust. 12 będzie miała zastosowanie również w przypadku uczestnictwa w gonitwach różnych koni trenowanych przez tego samego trenera.

14. W przypadku zajęcia pierwszego miejsca w klasyfikacji właścicieli albo trenerów przez dwie lub więcej osób, wyróżnienia przyznawane zostaną wszystkim tym osobom.

15. Bieżące oraz ostateczne wyniki klasyfikacji jak również fotorelacje z poszczególnych gonitw uczniowskich będą publikowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook.

14. O terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień przewidzianych w konkursie organizator poinformuje zainteresowane osoby najpóźniej w terminie 7 dnia od dnia rozegrania ostatniej gonitwy objętych honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Właścicieli i Hodowców Koni Pełnej Krwi Angielskiej lub od dnia powzięcia informacji, że ostatnia z zaplanowanych gonitw nie doszła do skutku.