Start » Prawo » Weterynaria
 • Wymagania weterynaryjne przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych
 • data publikacji: 23.03.2005  |  autor: elwira  |  komentarze: 0
 • Wymagania weterynaryjne przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych
 • W dniu 19 marca 2005 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych

  (Dz.U. 2005 nr 37 poz. 334)

 • więcej »
 • Prawodawstwo zootechniczne
 • data publikacji: 05.08.2004  |  autor: elwira  |  komentarze: 0
 • Prawodawstwo zootechniczne
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego
 • więcej »
 • Grupy i białka krwi lub markery DNA
 • data publikacji: 05.08.2004  |  autor: elwira  |  komentarze: 0
 • Grupy i białka krwi lub markery DNA
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz grup i białek krwi lub markerów DNA
 • więcej »
 • Analiza grup krwi
 • data publikacji: 12.03.2004  |  autor: elwira  |  komentarze: 0
 • Analiza grup krwi
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania analiz grup krwi
 • więcej »
 • Handel koniowatymi
 • data publikacji: 12.03.2004  |  autor: elwira  |  komentarze: 0
 • Handel koniowatymi
 • Dyrektywa Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r., dotycząca zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu zwierzętami koniowatymi wewnątrz Wspólnoty
 • więcej »
 • Afrykański pomór koni
 • data publikacji: 12.03.2004  |  autor: elwira  |  komentarze: 0
 • Afrykański pomór koni
 • Dyrektywa Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. określająca zasady kontroli oraz środki do walki z afrykańskim pomorem koni
 • więcej »
 • Obrót środkami żywienia zwierząt
 • data publikacji: 12.03.2004  |  autor: elwira  |  komentarze: 0
 • Obrót środkami żywienia zwierząt
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia obrotu środkami żywienia zwierząt
 • więcej »